vineri, 28 aprilie 2017

Convocarea Adunarii Generale

DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la convocarea Adunarii Generale a CAR

Art.1                   In baza Art. 36 din Statut, se convoaca Adunarea Generala a  membrilor CAR in ziua de 30.05.2017, cu urmatoarea ordine de zi:
a.       Raportul de activitate al Comitetului Director pe anul 2016.
b.      Prezentarea si dezbaterea bilantului contabil pe anul 2016.
c.       Prezentarea si dezbaterea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2016.
d.      Stabilirea strategiei de dezvoltare a CAR pe termen mediu.
e.       Analiza altor probleme solicitate de catre membri.
Art.2                   Pentru asigurarea de conditii corespunzatoare de desfasurare a lucrarilor Adunarii Generale, cu cheltuieli minime, locul de desfasurare  si ora vor fi stabilite de catre Comitetul Director in functie de numarul membrilor care vor confirma participarea la adunare pana la data de 15.05.2017.

luni, 13 martie 2017

Reamintim tuturor membrilor CAR din Bucuresti si jud. Ilfov ca isi pot ridica de la punctul de lucru fisa cu situatia financiara la 31.12.2016, sau pot solicita trimiterea acesteia prin e-mail

Reamintim membrilor CAR din Bucuresti si din jud. Ilfov ca isi pot ridica fisa cu situatia financiara la 31.12.2016, de la punctul central de lucru situat in str. Pajurei, nr. 13, Sector 1. La cerere, aceasta fisa poate fi trimisa si prin e-mail. Pentru membrii CAR din provincie fisele au fost trimise reprezentantilor teritoriali ai CAR, in scopul distribuirii pe baza de semnatura in borderou centralizator.