Imprumuturi


Atentie! Cereti un imprumut doar daca il puteti rambursa. Neachitarea la timp a ratelor genereaza costuri suplimentare si va poate afecta istoricul de creditare.
 
Membrii CAR pot imprumuta sume in cuantum de 3 ori cotizatia depusa.  Suma maxima care poate fi imprumutata este de 25.000 lei, cu termen maxim de rambursare de 24 de luni. Rata lunara nu poate depasi 1/3 din veniturile nete ale imprumutatului. Pentru sume de pana la 5.000 lei sunt necesari 2 giranti, iar pentru sume ce depasesc 5.000 lei sunt necesari 3 giranti. Girantii pot fi salariati sau pensionari cu venituri nete apropiate ca marime venitului solicitantului de imprumut, membri sau nu de familie. Atat solicitantul de imprumut cat si girantii sai trebuie sa faca dovada detinerii unei proprietati imobiliare, prin prezentarea certificatului de rol fiscal (detalii aici) sau a ultimei chitante de plata a impozitului pe apartament/casa. Membrii CAR care solicita imprumuturi egale sau mai mici decat fondul total cotizat, nu au nevoie de giranti si nici nu trebuie sa faca dovada detinerii unei proprietati imobiliare.

Pentru contractarea unui imprumut la CAR, trebuie sa inregistrati la Registratura CAR cererea de imprumut si anexele acesteia, respectiv : 
Adeverinta de venit pentru imprumutat 
Adeverinta de venit pentru girant 
Declaratie Angajament girant
Documentele de mai sus pot fi inregistrate la Registratura CAR fie prin depunere la unul dintre punctele de lucru ale CAR, fie prin expediere prin posta, fie prin scanare (in format PDF) si trimitere prin e-mail (car.coeziuneasociala@gmail.com). Consilierii de serviciu ai CAR sunt obligati sa inregistreze cererea pe loc (in ziua primirii) si sa o publice pe "Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare", indiferent daca aceasta este completata sau nu la toate rubricile si indiferent daca este sau nu insotita de toate anexele, toate acestea putand fi aduse si completate ulterior, pe parcursul perioadei de asteptare. In situatia in care solicitarea de imprumut este trimisa prin e-mail, documentele originale (cererea si anexele) vor fi pastrate de catre solicitant si vor fi predate la CAR in ziua stabilita pentru prezentarea la sediul CAR pentru semnarea contractului de imprumut si ridicarea banilor.

CAR ofera membrilor sai 4 tipuri de imprumuturi, astfel:
1
Standard, avand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu dobanda de 8,5% pe an.
2
Standard, neavand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu retinerea acestuia la momentul acordarii imprumutului, cu dobanda de 14% pe an.
3
Rapid, avand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu dobanda de 15% pe an.
4
Rapid, neavand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu retinerea acestuia la momentul acordarii imprumutului, cu dobanda de 17% pe an.
         
 Important de retinut
  1. Imprumutul tip rapid (tip 3+4) este, momentan, suspendat.
  2. Pentru vizualizarea graficelor de rambursare a diverselor sume imprumutate, clic aici.
  3. Pentru studierea contractului-cadru de imprumut, clic aici.


Dobânda la împrumuturi se calculeaza lunar la soldul rămas de restituit. Procedând în acest fel, dobânda anuală scade lunar, astfel încât împumutul se contractează în fapt la o dobândă efectiva mult mai mică, în funcție de perioada de rambursare (Exemplu: intre 2,49 si 4,66% pe an pentru imprumutul tip 1 - 8,5% pe an). Alte asociatii similare încasează anticipat dobânda la acordarea împrumutului, fapt care nu avantajeaza imprumutatul spre exemplu, pentru 10.000 lei împrumutați, pe o perioadă de 2 ani, cu o dobândă anuală de 8.5%, se plătește o sumă de 1.700 lei. CAR “Coeziunea Socială” percepe însă o dobândă de doar 909 lei, ceea ce reprezintă o dobândă anuală de 4,66%.


 Referitor la termenele de acordare a imprumuturilor:
  • Imprumuturile se acorda in ordinea solicitarii lor, respectiv in ordinea inregistrarii in "Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare". Au prioritate la acordarea imprumutului membrii CAR care depun fondul minim de 1/3 din suma solicitata ca imprumut;
  • Incercam sa fim cat mai eficienti, cat mai rapizi, sa servim cat mai prompt interesele membrilor nostri, pentru ca stim ca "timpul inseamna bani" si banii veniti la timp inseamna, de cele mai multe ori, o oportunitate valorificata;
  • La date identice de inregistrare a cererilor de imprumut si de depunere a fondului minim de 1/3 din suma solicitata, au prioritate membrii cu vechime mai mare in CAR.
Imprumuturile se pot contracta prin prezentarea celor interesati la oricare dintre punctele de lucru ale CAR sau aplicand procedurile de lucru la distanta, functie de domiciliul solicitantului, astfel:

Acordarea unui imprumut la distanta prin reprezentant teritorial (RT)
Secretariatul CAR intocmeste si trimite prin e-mail contractul de imprumut, in format electronic, reprezentantului teritorial al CAR iar acesta il printeaza in 2 exemplare si anunta prin telefon titularul de imprumut, pentru a stabili, de comun acord:
1.      Data, locul si ora intalnirii cu acesta si girantul/girantii sai, pentru ca acestia sa-i prezinte cartea de identitate si cate o copie a acesteia, cererea de imprumut insotita de cele 3 anexe - adeverinta de venit a IMPRUMUTATULUI, adeverinta de venit a girantului/girantilor si  adeverinta-angajament a girantului/girantilor - toate in original,
2.      IMPRUMUTATUL si girantii sai sa citeasca si sa semneze in fata RT:
a)      Cele 2 (doua) exemplare ale contractului si graficul de rambursare a imprumutului (Atentie! se va solicita IMPRUMUTATULUI sa semneze pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare ale contractului)
b)      Adeverinta/adeverintele angajament girant.
3.       IMPRUMUTATUL va inscrie pe ultima pagina a contractului, sub semnaturi, textul:"Bun si aprobat pentru suma de ...... (se trece suma din contract). Am primit un exemplar al graficului de rambursare a imprumutului". Sub acest text IMPRUMUTATUL semneaza din nou.
4.      RT va inscrie, sub semnatura,  pe copiile cartilor de identitate, textul "Conform cu originalul",  iar pe exemplarele originale ale contractului de imprumut si adeverintei angajament girant,  textul "Certific autenticitatea semnaturilor".
5.      Dupa obtinerea tuturor semnaturilor, RT va trimite prin posta sau curier rapid (in functie de optiunea IMPRUMUTATULUI - pentru ca acesta suporta costurile expeditiei), la Punctul Central de Lucru (PCL) al CAR din str. Pajurei, nr 13, Bucuresti, Sector 1, cod 013152, urmatoarele documente originale:
a)    Cele 2 exemplare ale contractului de imprumut;
b)   Cerea de imprumut;
c)    Adeverinta de venit/Talonul de pensie a/al IMPRUMUTATULUI;
d)   Adeverinta de venit/Talonul de pensie si Declaratia - Angajament, pentru fiecare girant;
e)    Copiile cartilor de identitate ale IMPRUMUTATULUI si ale girantilor.
6.      Dupa sosirea la PCL a plicului cu documentele mentionate mai sus, presedintele CAR va semna cele 2 ex ale contractului, apoi casierul va plati imprumutul, fie in contul IMPRUMUTATULUI, fie prin posta (conform dorintei IMPRUMUTATULUI, acesta suportand comisionul postal sau taxa de transfer bancar a banilor).
7.      Secretariatul CAR va expedia pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor.

Acordarea unui imprumut
pentru membrii CAR domiciliati in localitati fara reprezentant teritorial al CAR
A.    Varianta 1. Deplasarea la Bucuresti si prezentarea IMPRUMUTATULUI la Punctul Central de Lucru (PCL) din str. Pajura, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, impreuna cu girantul/girantii, in vederea semnarii contractului de imprumut si a anexelor acestuia, la o data si o ora stabilite de comun acord cu consilierul de serviciu al CAR. IMPRUMUTATUL poate opta pentru plata banilor in numerar sau plata cu ordin de plata in contul sau bancar.
B.     Varianta 2. Aplicarea procedurii de lucru de la distanta, astfel:
a.       IMPRUMUTATUL inregistreaza la Notariat o declaratie pe proprie raspundere cu urmatorul continut: "Subsemnatul/Subsemnata .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala, ma angajez sa confirm prin semnatura olograf autenticitatea semnaturilor pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea documentelor lor de identitate" apoi o expediaza la sediul central al CAR, insotita de cererea de imprumut si anexele acesteia, in original.
b.      Dupa primirea declaratiei notariale, Compartimentul Secretariat trimite contractul de imprumut si graficul de rambursare la domiciliul IMPRUMUTATULUI prin e-mail, fax, posta sau curier rapid (functie de dorinta si posibilitatile IMPRUMUTATULUI, acesta suportand taxele aferente tuturor expeditiilor);
c.       IMPRUMUTATUL si girantul/girantii sai semneaza si pregatesc de expeditie documentele necesare acordarii imprumutului, respectiv:
Ø  Contractul de imprumut, in 2 (doua) exemplare (Atentie! IMPRUMUTATUL va semna pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare ale contractului)
Ø  Adeverinta de salariu a IMPRUMUTATULUI, in original sau copia talonului de pensie
Ø  Adeverintele de salariu ale girantilor, in original, sau copiile taloanelor de pensie
Ø  Declaratia-angajament a girantilor, in original
Ø  Copiile cartilor de identitate ale IMPRUMUTATULUI si girantilor. Pe aceste copii, posesorii vor scrie textul "Conform cu originalul" si vor semna.
d.      IMPRUMUTATUL expediaza prin posta sau curier rapid la PCL al CAR din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, documentele specificate la pct. c. Dupa primirea acestora, contabilul sef transfera banii in contul bancar al IMPRUMUTATULUI sau ii trimite prin mandat postal (conform celor stipulate, de comun acord, in contractul de imprumut).
C.   CAR va expedia pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor. 

Aplicarea procedurii de imprumut de la distanta se poate efectua si prin prezentarea imprumutatului si a girantilor sai la Notarul public sau la un Cabinet de avocatura care accepta  atestarea contractului de imprumut si a declaratiilor angajament ale girantilor sub aspectul:
a)      continutului contractului

b)      continutului declaratiei angajament a girantului/girantilor

c)      identitatii imprumutatului

d)     identitatii girantilor

e)      datei semnarii documentelor sus mentionate