Imprumuturi


Membrii CAR pot imprumuta sume in cuantum de 3 ori cotizatia depusa.  Suma maxima care poate fi imprumutata in anul 2017 este de 25.000 lei. Rata lunara nu poate depasi 1/3 din veniturile nete ale imprumutatului. Sunt necesari 2-3 giranti, in functie de bonitatea solicitantului de imprumut. Girantii pot fi salariati sau pensionari cu venituri nete apropiate ca marime venitului solicitantului de imprumut, membri sau nu de familie. Membrii CAR care solicita imprumuturi egale sau mai mici decat fondul total cotizat, nu au nevoie de giranti. 
Pentru contractarea unui imprumut este necesar sa inregistrati la Registratura CAR o cerere de imprumut insotita de  anexele indicate mai jos. Documentele pot fi inregistrate prin depunere directa sau prin expeditie postala la Punctul Central de Lucru din Bucuresti, fie prin scanare (in format PDF) si trimitere prin e-mail (car.coeziuneasociala@gmail.com). Consilierii de serviciu ai CAR sunt obligati sa inregistreze cererea in ziua primirii si sa o publice in "Tabelul on line cu cererile de imprumut aflate in asteptare", indiferent daca aceasta este completata sau nu la toate rubricile si indiferent daca este sau nu insotita de toate anexele, acestea putand fi aduse si completate ulterior, pe parcursul perioadei de asteptare. In situatia in care cererea de imprumut si anexele sunt trimise prin e-mail, documentele originale vor fi pastrate de catre solicitant si vor fi predate/trimise la CAR pana cel mai tarziu in ziua stabilita pentru plata de catre CAR a imprumutului. 
Imprumuturile se acorda in ordinea inregistrarii cererilor de imprumut, insa au prioritate membrii CAR  care depun cotizatia de min. 1/3 din suma solicitata. Primul criteriu de ordonare a cererilor inscrise in "Tabelul cu cererile de imprumut aflate in asteptare" va fi data depunerii integrale a sumei respective. Fiecare dosar de imprumut va fi inaintat, de catre consilierii de serviciu, spre analiza si decizie la Comitetul Director, numai atunci cand este complet,  adica contine toate documentele necesare intocmirii contractului de imprumut, respectiv:
  • 6a)Copie dupa cartea de identitate;
  • 6b)Adeverinta de venit sau talonul de pensie (Sa nu fie mai veche de 30 zile. Adeverinta de venit eliberata de o firma mica sau mijlocie trebuie insotita de o captura de ecran REGES);
  • 6c)Declaratie angajament completata - mai putin la rubricile "Contractul de imprumut nr. ..." si "Data", acestea urmand a fi completate in momentul acordarii imprumutului.  
Venitul net al girantilor trebuie sa fie apropiat ca marime venitului solicitantului de imprumut. Atat veniturile imprumutatilor cat si cele ale girantilor trebuie sa respecte conditia de venit urmaribil, conform art. 729 Cod procedura civila. 
La imprumutul solicitat in numerar, comisionul perceput de BRD la retragerea sumei din banca revine in sarcina imprumutatului. 
Penalitatile la intarzieri in plata ratelor de imprumut sunt de 1% pe zi, calculate la suma restanta.


In anul 2017, CAR Coeziunea Sociala ofera membrilor sai 2 tipuri de imprumuturi:
Tip 1
Standard, avand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu rata dobanzii de 8,5% pe an (DAE 2,5 - 4,6% pe an) - clic aici pentru vizionarea si descarcarea scadentarelor.
Tip 2
Standard, neavand fondul social minim de 1/3 din suma imprumutata, cu retinerea acestuia la acordarea imprumutului, cu rata dobanzii de 14 % pe an (DAE 4,1 - 7,7% pe an) - clic aici pentru vizionarea si descarcarea scadentarelor.

CAR Coeziunea Sociala calculeaza dobanda lunar, la soldul rămas de restituit. Procedând în acest fel, dobânda scade lunar, astfel încât împumutul se contractează în fapt la o dobândă efectiva mult mai mică, în funcție de perioada de rambursare (Exemplu: intre 2,49 si 4,66% pe an pentru imprumutul tip 1, a carui dobanda nominala este de 8,5% pe an). Alte asociatii similare încasează anticipat dobânda la acordarea împrumutului, fapt care nu avantajeaza imprumutatul spre exemplu, pentru 10.000 lei împrumutați, pe o perioadă de 2 ani, cu o dobândă anuală de 8.5%, se plătește o sumă de 1.700 lei. CAR “Coeziunea Socială” percepe însă o dobândă de doar 909 lei, ceea ce reprezintă o dobândă anuală efectiva de 4,5%.Acordarea imprumuturilor la distanta, prin reprezentant teritorial al CAR
Secretariatul CAR intocmeste si trimite prin e-mail contractul de imprumut, in format electronic, reprezentantului teritorial al CAR (RT) iar acesta il printeaza in 2 exemplare si anunta prin telefon titularul de imprumut, pentru a stabili, de comun acord:
1.      Data, locul si ora intalnirii cu acesta si girantii sai, pentru ca acestia sa-i prezinte cartea de identitate si cate o copie a acesteia, cererea de imprumut insotita de anexe - adeverinta de venit a IMPRUMUTATULUI, adeverintele de venit ale girantilor si  declaratiile-angajament ale girantilor - toate in original,
2.      IMPRUMUTATUL si girantii sai sa citeasca si sa semneze in fata RT:
a)      Cele 2 (doua) exemplare ale contractului si graficul de rambursare a imprumutului (Atentie! se va solicita IMPRUMUTATULUI sa semneze pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare ale contractului)
b)      Declaratiile - angajament girant.
3.       IMPRUMUTATUL va inscrie pe ultima pagina a contractului, sub semnaturi, textul:"Bun si aprobat pentru suma de ...... (se trece suma din contract). Am primit un exemplar al graficului de rambursare a imprumutului". Sub acest text IMPRUMUTATUL semneaza din nou.
4.      RT va inscrie, sub semnatura,  pe copiile cartilor de identitate, textul "Conform cu originalul",  iar pe exemplarele originale ale contractului de imprumut si declaratiilor-angajament girant,  textul "Certific autenticitatea semnaturilor".
5.      Dupa obtinerea tuturor semnaturilor, RT va trimite prin posta sau curier rapid (in functie de optiunea IMPRUMUTATULUI - pentru ca acesta suporta costurile expeditiei), la Punctul Central de Lucru (PCL) al CAR din str. Pajurei, nr 13, Bucuresti, Sector 1, cod 013152, urmatoarele documente originale:
a)    Cele 2 exemplare ale contractului de imprumut;
b)   Cererea de imprumut;
c)    Adeverinta de venit/Talonul de pensie a/al IMPRUMUTATULUI;
d)   Adeverinta de venit/Talonul de pensie si Declaratia - Angajament, pentru fiecare girant;
e)    Copiile cartilor de identitate ale IMPRUMUTATULUI si ale girantilor.
6.      Dupa sosirea la Punctul Central de Lucru (PCL) a plicului cu documentele mentionate mai sus, presedintele CAR va semna cele 2 ex ale contractului, apoi casierul va plati imprumutul, fie in contul IMPRUMUTATULUI, fie prin posta (conform dorintei IMPRUMUTATULUI, acesta suportand comisionul postal sau taxa de transfer bancar a banilor).
7.      Secretariatul CAR va expedia pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor.

Acordarea imprumuturilor la distanta, pentru cetatenii domiciliati in localitati care nu au inca desemnat un  reprezentant teritorial al CAR
A.    Varianta 1. Deplasarea la Bucuresti si prezentarea IMPRUMUTATULUI la Punctul Central de Lucru (PCL) din str. Pajura, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, impreuna cu girantii, in vederea semnarii contractului de imprumut si a anexelor acestuia, la o data si o ora stabilite de comun acord cu consilierul de serviciu al CAR. IMPRUMUTATUL poate opta pentru plata banilor in numerar sau plata cu ordin de plata in contul sau bancar.
B.     Varianta 2. Aplicarea procedurii de lucru de la distanta, astfel:
a.       IMPRUMUTATUL inregistreaza la Notariat o declaratie pe proprie raspundere cu urmatorul continut: "Subsemnatul/Subsemnata .................. in calitate de reprezentant teritorial al CAR Coeziunea Sociala, ma angajez sa confirm prin semnatura olograf autenticitatea semnaturilor pe actele necesare acordarii imprumuturilor membrilor CAR din zona mea de responsabilitate, dupa verificarea documentelor lor de identitate" apoi o expediaza la sediul central al CAR, insotita de cererea de imprumut si anexele acesteia, in original.
b.      Dupa primirea declaratiei notariale, Compartimentul Secretariat trimite contractul de imprumut si graficul de rambursare la domiciliul IMPRUMUTATULUI prin e-mail, fax, posta sau curier rapid (functie de dorinta si posibilitatile IMPRUMUTATULUI, acesta suportand taxele aferente tuturor expeditiilor);
c.       IMPRUMUTATUL si girantii sai semneaza si pregatesc de expeditie documentele necesare acordarii imprumutului, respectiv:
Ø  Contractul de imprumut, in 2 (doua) exemplare (Atentie! IMPRUMUTATUL va semna pe fiecare fila a contractului, in coltul din dreapta jos - pe ambele exemplare ale contractului)
Ø  Adeverinta de salariu a IMPRUMUTATULUI, in original sau copia talonului de pensie
Ø  Adeverintele de salariu ale girantilor, in original, sau copiile taloanelor de pensie
Ø  Declaratia-angajament a girantilor, in original
Ø  Copiile cartilor de identitate ale IMPRUMUTATULUI si girantilor. Pe aceste copii, posesorii vor scrie textul "Conform cu originalul" si vor semna.
d.      IMPRUMUTATUL expediaza prin posta sau curier rapid la PCL al CAR din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, documentele specificate la pct. c. Dupa primirea acestora, contabilul sef transfera banii in contul bancar al IMPRUMUTATULUI sau ii trimite prin mandat postal (conform celor stipulate, de comun acord, in contractul de imprumut).
C.   CAR va expedia pe adresa postala a IMPRUMUTATULUI, ex.2 al contractului de imprumut, insotit de instiintarea privind costurile de transfer/expeditie a banilor. 

Aplicarea procedurilor de imprumut de la distanta se poate face si prin prezentarea imprumutatului si a girantilor sai la Notarul public sau la un Cabinet de avocatura care accepta  atestarea contractului de imprumut si a declaratiilor angajament ale girantilor sub aspectul:
  •        Continutului contractului
  •        Continutului declaratiei angajament a girantului/girantilor
  •        Identitatii imprumutatului
  •        Identitatii girantilor
  •        Datei semnarii documentelor.
 
Atentie! 
  •       Solicitati un imprumut doar daca il puteti rambursa. Neachitarea la timp a ratelor genereaza costuri suplimentare si va poate afecta pe termen lung istoricul de creditare.
  •     Pe durata imprumutului este interzisa plata/compensarea cu cotizatia de membru (fondul social), a unor rate, a dobanzilor sau a penalitatilor de intarziere. Compensarea se poate face numai in situatia retragerii din CAR a membrului respectiv, cu conditia ca fondul social sa acopere intregul debit.