Decizia CD nr. 488/05.10.2016 privind masuri impotriva rau-platnicilor si recuperarea prejudiciilor produse CAR prin intarzierea la plata ratelor de imprumutDECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
privind masuri impotriva rau-platnicilor si recuperarea prejudiciilor produse CAR prin intarzierea la plata ratelor de imprumut

Art.1                   La masurile cuprinse in Cap. VI din Regulamentul Activitatii Financiare se vor adauga urmatoarele:
a.       Nivelul penalitatilor de intarziere se mentin la actualele cote stabilite pe 2016, prin contractele de imprumut deja incheiate, urmand ca de la 01.01.2017 sa se aplice  o penalitate de 3% pe zi de intarziere, aplicata la sumele restante.
b.      Aplicarea procedurilor legale de executare silita determina excluderea din CAR a membrului, fara posibilitatea de reinscriere.
c.       Reprezentantii teritoriali ai CAR care inregistreaza restante in rambursarea ratelor de imprumut,  pierd automat aceasta calitate incepand cu a 60-a zi de intarziere si nu vor mai putea fi investiti niciodata in aceasta functie. Aceasta masura se va aplica in termen de 30 de zile de la emiterea prezentei Decizii.
Art.2                   In momentul acordarii unui imprumut, consilierul juridic al CAR va discuta cu titularul de contract si cu girantii sai asupra conditiilor de restituire, insistand asupra consecintelor unui comportament de rau-platnic. La finalul discutiilor, va solicita imprumutatului sa consemneze pe contractul de imprumut textul "Am citit si am inteles continutul prezentului contract".
Art.3                   Avand in vedere precizarile scrise ale Bancii Nationale a Romaniei si ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, vicepresedintele CAR este abilitat sa inceapa imediat negocieri cu toate CAR-urile interesate din tara, in scopul organizarii unui Birou national de evidenta a rau-platnicilor - dupa un model similar cu cel al bancilor comerciale - si care sa functioneze incepand cu 01.01.2017. Regulamentul de organizare si functionare al acestui birou va fi publicat pe site-ul de Internet al CAR Coeziunea Sociala.