Decizii ale Comitetului Director al CAR


Comitetul Director al CAR (CD) este obligat sa vegheze si sa ia toate masurile necesare indeplinirii scopului si obiectivelor asociatiei, pentru asigurarea echilibrului financiar si, in mod prioritar, pentru asigurarea protectiei cotizatiilor si a altor contributii banesti apartinand membrilor CAR.
Deciziile adoptate de catre Comitetul Director completeaza prevederile celor doua regulamente ale CAR - Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) si Regulamentul Activitatii Financiare (RAF), si sunt obligatorii pentru toti membrii CAR.
Incepand cu  24.08.2016, deciziile  adoptate de CD care privesc pe toti membrii CAR, sunt publicate pe acest site de Internet.
Pentru vizualizarea continutului deciziilor, dati clic pe link-ul respectiv.
Anul 2016