DECIZIA COMITETULUI DIRECTOR
cu privire la amanarea platii ratelor de imprumut si retragerile din cotizatia de membru al CAR

Art.1                   Amanarea unei rate de imprumut se poate face o singura data pe an, in urmatoarele conditii:
a.       Membrul CAR nu are inregistrate restante la imprumut;
b.      Membrul CAR a inaintat o cerere scrisa inainte de data scadenta a ratei pe luna respectiva.
Art.2                   Retragerea din cotizatie se poate face numai la solicitarea scrisa a membrului CAR, datată si semnată (formular tipizat).
Art.3                   Cuantumul maxim al unei retrageri partiale de cotizatie poate fi egal cu diferenta dintre fondul total cotizat si cotizatia minima stabilita pentru anul in curs sau, in situatia in care solicitantul are un imprumut in derulare, cu diferenta dintre fondul total cotizat si 1/3 din suma imprumutată.
Art.4                   Termenele de restituire a sumelor solicitate decurg de la data inregistrarii cererii la Registratura CAR, astfel:
a.       2 zile lucratoare, pentru sume de pana la 1.000 lei;
b.      15 zile lucratoare, pentru sume cuprinse intre 1.000 si 10.000 lei;
c.       30 de zile lucratoare, pentru sume mai mari de 10.000 lei.
Art.5                   Cheltuielile aferente retragerilor de cotizatie (comisioane bancare, taxe postale) se suporta de catre beneficiari.
Art.6                   Incepand cu 01.09.2016, se interzice compensarea partiala sau totala a  imprumutului  cu fondul cotizat.
Art.7                   Retragerea totala a fondului cotizat si restituirea fondului de ajutor in caz de deces se poate face numai la retragerea membrului din CAR si numai dupa achitarea integrala a imprumutului contractat.