Protectia datelorConform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociatia Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala" are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este:
1.      Acordarea de imprumuturi si alte servicii financiare;
2.      Intocmirea de rapoarte de credit;
3.      Colectarea debitelor  si recuperarea creantelor de la restantieri si rai platnici;
4.      Acordarea de ajutoare familiilor, in cazul decesului membrului CAR.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate prin formularele apartinand CAR Coeziunea Sociala, acestea fiind necesare tinerii evidentei cotizatiilor si a altor contributii apartinand membrilor CAR, a platilor ratelor la imprumuturile acordate, efectuarea calculului beneficiului anual si raportarea restantierilor si rau-platnicilor la viitorul Birou de Credit al caselor de ajutor reciproc. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordarii statutului de membru al CAR Coeziunea Sociala.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi vor fi comunicate numai următorilor destinatari:
1.      Banca Nationala a Romaniei;
2.      Biroul de Credit al CAR;
3.      Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
4.      Organele de control abilitate prin Lege;
5.      Instanta de judecata;
6.      Executorul judecatoresc.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura CAR. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Nota:
  1. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  2. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.